สีของตัวละคร

 

BUNNY

 

Schoolgirl

Basic Colors

Professional Colors

 

Boxer

Basic Colors

Professional Colors

 

Champion

 

Duelist

 

 

 

BUFFALO

Fighter

Basic Colors

Professional Colors

 

Warrior

Basic Colors

Professional Colors

 

Gladiator

 

Mercenary

 

 

 

DRAGON

Shaman

Basic Colors

Professional Colors

 

Magician

Basic Colors

Professional Colors

 

Darklord

 

Priest

 

Wizard

 

 

SHEEP

Librarian

Basic Colors

Professional Colors

 

Bard

Basic Colors

Professional Colors

 

Soul Master

 

Witch

 

 

 

 

 

FOX

Archaeologist

Basic Colors

Professional Colors

 

Explorer

Basic Colors

Professional Colors

 

Thief Master

 

Hunter Lord

 

 

LION

Engineer

Basic Colors

Professional Colors

 

Inventor

Basic Colors

Professional Colors

 

Scientist

 

Cyber Hunter

 

 

CAT

Model

Basic Colors

Professional Colors

 

Entertainer

Basic Colors

Professional Colors

 

Primadonna

 

Diva

 

 

 

RACCOON

Teacher

Basic Colors

Professional Colors

 

Card Master

Basic Colors

Professional Colors

 

Gambler

 

Duke