ตารางแนะนำการเก็บเลเวล

 

วิธีเก็บเวลเวลที่แนะนำแต่ละเลเวลและเมืองต่างๆ
เลเวล เมือง สิ่งที่ต้องทำ
0-15 Blooming Cora ทำเควส
16-25 Paradise เควส + Episode 0
26-31 Megalopolis/Forest เควส
Poppuri Dungeon เควส
32-40 Caballa Relics เควส
Pyramids เควสเครื่องประดัปฟาโรห์ + Card
Phantom School เควสส่งปากกาไม้
41-60 Caballa Relics เควสเมือง + Episode 1 + ปาร์ตี้เควสMimic
Path to Oops Wharf ตีมอน
61-70 เควส + ปาร์ตี้เควสCrow
Oops Wharf เควส + Cards
71-90 Mermaid Palace เควส+ ปาร์ตี้เควส Witch Weed
Mermaid Dungeon เควส + Okto PQ
91-110 Ghost Blue เควส + ปาร์ตี้เควส Siremaid
Ghost Blue Dungeon ปาร์ตี้เควสNora Mummy + เควส
Mirage Island Episode 2
110-130 Rose Garden / Vamp Dungeon เควส + ปาร์ตี้เควส Maid Lydia
Desert Beach Mines ปาร์ตี้เควส Kira
Tapasco Field 1 ตีมอน
Techichi Field 4 ตีมอน
130-140 Vamp Dungeon / Black Swamp ปาร์ตี้เควสMaid Lydia + เควส
Mirage Island Episode 3
140-150 Black Swamp เควส + ปาร์ตี้เควส Mud Bigfoot/Myconid
150-170 Snow Hill เควส
Relics Mine ปาร์ตี้เควส Relics Mine
Caballa Underground Episode 4
170-200 Black Swamp Mine ปาร์ตี้เควส Black Swamp Mine
Tapasco Field 4 ตีมอน
Count Blood Boss Trials ตีมอน Vampire Bats, Bats, Kerberos
Pirate Karan Boss Trials ตีมอน Jellyfish, Sea Anemones, Sea Tigers
200-220 Techichi Volcano เควส
Snow Hill Mines ปาร์ตี้เควส Snow Mine
220-320 ตีมอน Ice Bears, Gold Beetles
290-310 Abyss เควส
320+ Abyss ตีมอน